اعلامیه به ترتیب الفبا
21 فوریه روز همدردی با جوانان مبارز ضداستعمار
با ایجاد نهادهای مردمی به یاری سیل‌زدگان بشتابیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
با راه انداختن پویش‌ها و حرکت‌های مردمی، به کمک و یاری آسیب‌دیدگان بشتابیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
باز هم استعفاء از حزب توده، خطاب به حزب توده، جبهه کوپن را بدروغ محرک استعفای ما جلوه ندهید
باز هم درباره وظایف اساسی...،، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
بازار بین المللی و فوتبال ایران، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
بحران ساختاری سرمایه و تهاجم علیه طبقه کارگر، کمونیستهای انقلابی
بحران سوریه راه حل نظامی ندارد! در محکومیت حمله امریکا و متحدانش به سوریه، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
برای آگاهی مردم ایران، مرداد ماه 1340
برای نجات جان و رهایی صدر گونزالو مبارزه کنید، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
برخی از اعلامیه‌های بخش مارکسیستی سازمان مجاهدین خلق ایران
برگماری ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه را محکوم می‌کنیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
برنامه پیشنهادی و فراخوان برای تشکیل اتحاد فراگیر دمکراسی خواهان ایران
برنامه هنر و انقلاب، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
بساط "دادگاههای فرمایشی استالینیستی اسلامی" باید در هم شکسته شود، حزب سوسیال دمکرات ایران
بسیج برای نجات جان رامین حسین پناهی، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
به پای صندوق های انتصابباتی رژیم نباید رفت، حزب سوسیال دمکرات ایران
به خانواده گرامی رفیق تقی شهرام، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
به ملت شریف ایران، آبان 1342
به مناسبت اول مهر روز بازگشایی مدارس، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
به مناسبت روز کارگر یکم ماه می 2015، حزب سوسیال دمکرات ایران
به یاد بیژن جزنی، چهره شاخص چپ مستقل ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
به یاری هموطنان سیل‌زده بشتابیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
بیان‌نامۀ کمیتۀ مرکزی مجازات
بیانیه اعلام موجودیت سازمان 19 بهمن
بیانیه اعلام موجودیت کمیتۀ ایرانی مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی ایران، متن فارسی
بیانیه اول ماه مه 1381، هسته اقلیت
بیانیه به مناسبت اول ماه مه، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
بیانیه به مناسبت هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران
بیانیه پایانی «اتحاد انقلابی نیروهای کمونیست و چپ ایران»
بیانیه جمعیت ترقیخواهان کشور، آرزوی قلبی ملت ایران، دبیرخانه جمعیت ترقیخوان کشور
بیانیه چریکهای فدایی خلق، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
بیانیه حزب تودۀ ایران بمناسبت توطئه خونین فاشیستی روز یکشنبه 23 تیر
بیانیه حزب جنگل (اجتماعیون)، شورای مرکزی حزب جنگل «اجتماعیون»
بیانیه حزب فنا ناپذیر شهرستان بابل، مژده بشارت
بیانیه حزب میهن گیلان، کمیته ایالتی حزب میهن استان یکم
بیانیه حزب وطن، آخرین لرزش خفیف حیوﺓ حزب توده
بیانیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران 11 اردیبهشت 1362
بیانیه س.چ.ف.خ.ا. به مناسبت روز دانشجو، "پیام دانشجو" ارگان دانشجویی س.چ.ف.خ.ا. شماره 3، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
بیانیه سازمان مجاهدین خلق ایران، در پاسخ باتهامات اخیر رژیم
بیانیه سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران
بیانیه کارکنان رادیو ضدانقلابی زحمتکشان درباره پایان کار و فعالیت‌های این رادیو، مرکز اسناد
بیانیه کارکنان رادیو ضدانقلابی زحمتکشان درباره پایان کار و فعالیت‌های این رادیو، مرکز اسناد
بیانیه کانون ضدفاشیستی ایران، کمیته ایالتی آذربایجان
بیانیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران 20 اردیبهشت 1362
بیانیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران مرداد 1362
بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت 14 و 15 بهمن 1330
بیانیه کمیته مرکزی حزب توده ایران بمناسبت جشن مهرگان و نهمین سال تاسیس حزب تودۀ ایران
بیانیه گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق
بیانیه مجاهدین خلق ایران در باره ضرورت تشکیل مجلس موسسان از طریق انتخابات عمومی سراسری