اعلامیه به ترتیب الفبا
«دانشجویان پیرو خط امام» عامل سوسیال امپریالیسم شوروی!، جنبش جوانان و دانشجویان انقلابی ایران (م - ل)
2 "ریبه‌ندان" پرچمی است برای حقانیت مبارزه در راه بربرحقوقی، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اعلام آمادگی متقابل پاسخ مناسب به مذاکرۀ بی قد و شرط!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
دانشجویان مبارز ایران!، اعلامیه سازمان جریکهای فدایی خلق ایران
در اعتراض به دستگیری دکتر ابراهیم یزدی، سازمان اتحاد برای دمکراسی در ایران
در اعتراض به صدور حکم جدید برای خانم نسرین ستوده!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در این قیام خونین که آغاز شده مردم را یاری کنیم، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
در پیرامون جزوه "در پاسخ یک سکوت" و نویسنده اش، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
در دفاع از آزادی اندیشه، قلم، بیان و مطبوعات تعطیلی نشریه گردون را در ایران محکوم می کنیم، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
در دفاع از آزادی قلم و بیان دستگیری نویسندگان در ایران را محکوم می کنیم، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
در دفاع از اعتراضات و اعتصابات مردم علیه فقر، بیکاری و گرانی، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در دفاع از سیاست رهایی‌بخش، در دفاع از آرمان فلسطین، بیانیه تحلیلی جمعی از تشکل‌های چپ و کمونیست
در سوگ رفیق بیژن هیرمن‌پور، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در سوگ عباس امیر انظام، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در سوگ عزت‌الله انتظامی، بازیگر بی بدیل تاتر و سینمای کشورمان، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
در صفوف متحد و رزمنده علیه سفر رسمی خاتمی به اروپا مبارزه کنید، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
در کنار شورش لس آنجلس بایستید، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
در گرامی‌داشت قربانیان تابستان 67، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
درباره انتخابات مجلس شورای جنایت و غارت اسلامی، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
درباره جنبش دانشجویی و رویدادهای جاری، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
درباره راهپیمایی روز قدس، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
درباره رویدادهای کردستان عراق، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
درود بر کارگران مبارز صنعت نفت!، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
درود بر مبارزات رزمنده توده های بپاخاسته در کرمانشاه، جوانرود، پائوه، روانسر، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
درود بر مردم آگاه و مبارز سنندج، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
درود بر همبستگی ملی و روحیه همیاری مردم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
دستگیری سیدمحمود طالقانی
دستگیری قاتل محمد مسعود
دستور مموعیت زبان‌های ترکی و کردی، وزارت جنگ، ارکان حرب کل قشون
دعاوی رجوی راجع به اطفال، جمعی از اعضا سابق مجاهدین خلق ایران با پروسه رمادی، 15 امضا
دعوت از آقای مسعود رجوی مسئول شورای مقاومت مجاهدین برای مناظره و رویاروئی علنی، کریم حقی
دفاع از کنفدراسیون و تقویت آن وظیفه هر میهن‌پرستی است، سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان
دو ستاره از آسمان انقلاب ایران جاودانه شدند، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
دوست عزیز، برگه تبلیغی، حزب توده ایران
دیپلماسی و مذاکره، به تهدید و تشنج!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)