رفتن به محتوای اصلی
حزب کمونیست ایران (مارکسیست لنینیست مائوئیست)

شماره‌های 109 تا 115 این نشریه را از سایت "کتاب فارسی" برگرفته‌ام.