منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل 60-1350

از انتشارات سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا، هوادار سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت

توضیح

بخشی از اسناد منتشر شده در این مجموعه، یعنی از سال 1359 به بعد به سازمان فداییان خلق ایران - اکثریت مربوط است. با این وجود این اسناد هم در همینجا آورده می‌شوند.

از آنجاییکه بخش پایانی کتاب مقالات و اعلامیه‌هایی است که از نشریه کار نقل شده‌اند و نشریه کار در همین سایت در دسترس است، از آوردن مجدد آنها در این بخش خودداری می‌شود. برای رفع هرگونه ابهامی، فهرست و سرمقاله این مجموعه را هم در سایت درج میشوند.

فهرست
اعلامیه شماره 1، دی 1350
بیانیه چریکهای فدایی خلق، بهمن 1350
اندیشه رفیق "مائوتسه دون" و انقلاب ما، نبرد خلق 2 – فروردین 1353
شعارهای وحدت، دو مقاله درباره وحدت، 1354
ما و رهبران حزب توده، اعدام انقلابی عباس شهریاری مرد هزار چهره – 1354
سرمقاله، نبرد خلق 7 – 1355
جنبش مسلحانه ایران و انقلاب منطقه، نبرد خلق 7 – 1355
عملیات تبلیغ مسلحانه و مفاهیم آن در مرحله‌ای که گذشت، نبرد خلق 7 – 1355
بیانیه س.چ.ف.خ.ا. به مناسبت روز دانشجو، "پیام دانشجو" ارگان دانشجویی س.چ.ف.خ.ا. شماره 3 – آذر 1356
جبهه واحد ضددیکتاتوری و دار و دسته حزب توده، خرداد 1357
جنبش خلق و اپورتونیستهای ما، خرداد 1357
وظایف اساسی مارکسیست – لنینستها در مرحله کنونی رشد جنبش کمونیستی ایران، تابستان 1357
در این قیام خونی که آغاز شده مردم را یاری کنیم، اعلامیه و بیانیه س.چ.ف.خ.ا. آبان 1357
باز هم درباره وظایف اساسی...، آذر 1357
هر سازشی با رژیم خیانت به آرمان مردم است، اعلامیه و بیانیه س.چ.ف.خ.ا. آذر 1357
نامه سرگشاده س.چ.ف.خ.ا. به آیت‌الله خمینی مبارز عالیقدر و پیشوای بزرگ شیعیان، دی 1357
پیش به سوی مبارزه ایدئولوژیک ضامن وحدت جنبش کمونیستی، اسفند 1357
چرا در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردیم، مرداد 1358
پاسخ به "مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی"، مرداد 1358